Analýzy

Bitcoin a Blockchain a výzva pre naše právne systémy

Napísal:

Téma blockchainu je pomerne zložitá, a to nie len pokiaľ ide o jeho technické uchopenie pre bežných ľudí. Čoraz viac rezonuje táto technológia v ušiach ľudí, najmä vo vzťahu k regulácii a uchopeniu podnikania v oblasti kryptomien, či pri ich používaní. Čo je to teda blockchain a aké výzvy prináša pre právne systémy? A čo je Bitcoin, aké má výhody a problémy a aká je jeho povaha v slovenskej právnej úprave?

GDPR – Časť 2: Pôsobnosť GDPR

Napísal:

Ustanovenia upravujúce pôsobnosť tradične na začiatku znenia právnej normy určujú rozsah jej aplikácie na konkrétne právne vzťahy, pričom sa vychádza z viacerých faktorov ako sú subjekty zasiahnuté danou právnou úpravou (osobná pôsobnosť), teritorialita (územná pôsobnosť), čas (časová pôsobnosť) a napokon vecná pôsobnosť, ktorá najviac ovplyvňuje relevantné právne vzťahy z hľadiska ich materiálnej (obsahovej) stránky.

GDPR - Časť 1: Najzásadnejšie zmeny

Napísal:

Nové pravidlá ochrany osobných údajov upravené v GDPR sa začnú uplatňovať od mája 2018 a budú sa týkať každého z približne 500 miliónov Európanov a všetkých obchodných spoločností pôsobiacich na vnútornom trhu Európskej únie.

Realitný trh a právo v Turecku, ako kúpiť nehnuteľnosť v Turecku

Napísal:

Kúpa nehnuteľnosti v Turecku je v podstate jednoduchá, no aj tu existujú určité pravidlá, ktoré je potrebné pri jej kúpe dodržať. V dnešnej dobe kupuje mnoho cudzincov nehnuteľnosti v Turecku na účely trávenia dovolenky alebo na dôchodok, a to najmä v oblasti pobrežia Egejského a Stredozemného mora, ako aj v niektorých väčších mestách ako Istanbul alebo Izmir.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Napísal:

V tomto príspevku sa autor venuje komplexne problematike zodpovednosti zamestnanca za škodu. Článok je rozdelený do všeobecnej časti, časti zodpovednosti zamestnanca za škodu s prezumpciou viny a s prezumpciou neviny.