Pre FinStat sme nastavovali zmluvy s vývojármi s dôrazom na autorské práva

Steiniger radil spoločnosti FinStat pri komplexnom nastavení zmluvných vzťahov s internými aj externými vývojármi / programátormi či inými autormi diel, ktorý sa podieľajú na vývoji služieb a produktov spoločnosti FinStat.

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • príprava zmlúv o spolupráci a poskytovaní služieb s osobitným režimom spolupráce a fakturácie
  • vypracovanie komplexnej úpravy práv duševného vlastníctva, ktorá zabezpečí klientovi jeho výhradné práva k autorským dielam ako počítačové programy, databázy, dizajny, patenty či úžitkové vzory
  • nastavenie vzťahov a hraníc medzi internými zamestnancami a externými dodávateľmi

FinStat - slovenská spoločnosť známa prevádzkovaním svojej webovej služby finstat.sk, na ktorej spracúva veľké množstvo verejných dát o jednotlivých firmách najmä z pohľadu ich finančného stavu, pričom používa jedinečné a vlastne vyvinuté metodiky tvorby a spracúvania databáz, ako aj ich zobrazovania (www.finstat.sk)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn