Filip Petrinec prednášal v Trnave o GDPR v marketingu

Náš kolega Filip Petrinec obohatil prednášku Petra Šeba z PS Digital na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá sa konala 12.12.2019. Vo svojom príspevku sa venoval významu GDPR v marketingu a reklame.

STEINIGERS ucm

Študentov zasvätil do legálneho používania target marketingu, využívania kontaktných údajov zákazníkov aj priameho marketingu.

Na spracovanie osobných údajov je nevyhnutné mať v prvom rade tzv. právny základ. Študenti sa mali možnosť dozvedieť, že na zasielanie marketingových informácii sa nemusí využívať iba tak frekventovaný súhlas zákazníka, ale aj napr. zmluva uzavretá so zákazníkom a dokonca aj špeciálne zákonné ustanovenia.

Právne povedomie je základom úspešného podnikania a my sme vždy veľmi radi, keď svoje poznatky môžeme odovzdať mladej generácii. Ďakujeme za pozvanie.


Viac o Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa dozviete: www.ucm.sk

Facebook Twitter Google+ LinkedIn