Spolupráca s GoBigname spustená

Odštartovali sme spoluprácu so značkou GoBigname spoločnosti Big Name, s.r.o. v oblasti namingu a brandingu, kde poskytuje najmä právnu podporu v oblasti licencovania a registrácie a ochrany ochranných známok.

Naša spolupráca bude zahŕňať z našej strany predovšetkým odborné právne a biznis poradenstvo v nasledovných oblastiach:

  • vytváranie stratégie tvorby a registrovateľnosti ochranných známok
  • pomoc s celým procesom registrácie ochranných známok v EÚ alebo iných krajinách po celom svete
  • poradenstvo v oblasti ochrany dizajnu v EÚ
  • licencovanie produktov a služieb
  • ochrana dát a osobných údajov / GDPR
  • zastupovanie v sporoch ohľadom práv duševného vlastníctva
  • zakladanie spoločností a poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností
  • compliance

V mene celej advokátskej kancelárie by som chcel poďakovať GoBigname za spoluprácu a za dobré vzájomné vzťahy a spokojných klientov. (Lukáš Steiniger)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn