GDPR - Časť 1: Najzásadnejšie zmeny

Napísal:

Nové pravidlá ochrany osobných údajov upravené v GDPR sa začnú uplatňovať od mája 2018 a budú sa týkať každého z približne 500 miliónov Európanov a všetkých obchodných spoločností pôsobiacich na vnútornom trhu Európskej únie.

Realitný trh a právo v Turecku, ako kúpiť nehnuteľnosť v Turecku

Napísal:

Kúpa nehnuteľnosti v Turecku je v podstate jednoduchá, no aj tu existujú určité pravidlá, ktoré je potrebné pri jej kúpe dodržať. V dnešnej dobe kupuje mnoho cudzincov nehnuteľnosti v Turecku na účely trávenia dovolenky alebo na dôchodok, a to najmä v oblasti pobrežia Egejského a Stredozemného mora, ako aj v niektorých väčších mestách ako Istanbul alebo Izmir.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Napísal:

V tomto príspevku sa autor venuje komplexne problematike zodpovednosti zamestnanca za škodu. Článok je rozdelený do všeobecnej časti, časti zodpovednosti zamestnanca za škodu s prezumpciou viny a s prezumpciou neviny.