Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Napísal:

V tomto príspevku sa autor venuje komplexne problematike zodpovednosti zamestnanca za škodu. Článok je rozdelený do všeobecnej časti, časti zodpovednosti zamestnanca za škodu s prezumpciou viny a s prezumpciou neviny.