Náš tím

Najdôležitejším oporným bodom pre poskytovanie našich služieb sú členovia nášho tímu. Práve vďaka ich talentu, schopnostiam, zručnostiam a nadšeniu dokážeme dokonale robiť svoju prácu. Preto aj nerobíme všetko, ale len to, čo skutočne vedia perfektne robiť členovia nášho tímu. Ľudia sú pre nás jednoducho to najhodnotnejšie aktívum.

Náš tím sa skladá nielen zo zamestnancov našej advokátskej kancelárie, ale aj z nezávislých odborníkov, spolupracovníkov a partnerov, ktorí sú elitami vo svojom odbore. Vytvorenie a udržiavanie siete odborníkov a vhodných kontaktov je pre nás kľúčovým prvkom. To nám poskytuje potrebné zdroje pre kvalitnú prácu v prospech našich klientov.

 

Partneri

Špecialisti

Marketing

Management kancelárie

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Oddanosť. Vášeň. Schopnosti. Vedomosti.

Snažíme sa byť mimoriadnymi poradcami pre našich klientov. A takí musia byť aj členovia nášho tímu. Pracovať s nami znamená mať pri sebe tých najlepších.

Špecializácia a prehľad. Byť skuťočným odborníkom si vyžaduje venovať sa detailne svojej profesii. O to ťažšie je to v dnešnej rýchlej dobe, kedy sú právne predpisy a právne vzťahy značne dynamické, komplexné a neustále precizované. Preto podporujeme každého člena nášho tímu v jeho špecializácii, aby naším klientom poskytol tie najlepšie služby, aké nájde na trhu právnych a poradenských služieb. 

Neustále sebazdokonaľovanie. Ak chce byť človek úspešný, musí osobnostne rásť, a to nielen v pracovnom ale aj osobnom živote. Právne služby nie sú len o práve, ale aj o ľuďoch, ktorí ich poskytujú. Klient musí mať pri sebe silného, no chápavého partnera, v ktorom vidí oporu vo chvíľach, kedy hľadá dôveru a dobrú radu. Preto naších ľudí vedieme k neustálemu získavaniu väčších skúseností, ktoré im pomáhajú v živote rásť. Iba človek, ktorý sa chce zdokonaľovať môže obohatiť tento svet, spoločnosť a ľudí okolo.

Uvoľnení a elegantní. Byť prirodzený a uvoľnený je jedinečná vlastnosť, ale aj schopnosť, ktorej sa je dôležité učiť. A to práve pochopením svojej pozície a dôverou vo svoje schopnosti a vedomosti. Byť uvoľnený znamená mať nadhľad nad vecou a vďaka tomu vedieť riešiť veci s rozvahou a eleganciou, ktorá má byť nášmu povoľaniu prirodzená. A práve takými sa snažíme byť v Steiniger, uvoľnenými a elegantnými Džentlmenmi a Dámami práva.