Informácie o spoločnostiach

Pod značkou Steiniger poskytujeme v súčasnosti právne a poradenské služby v nasledovných krajinách:

1. Slovenská republika (Slovensko)

STEINIGER | law firm, s.r.o. je advokátska kancelária a spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80481/B, IČO: 47 238 135, so sídlom na adrese Jasovská 17, 851 07 Bratislava, Slovenská republika a kanceláriou na adrese Ružinovská 42, 821 03 Bratislava, Slovenská republika ("Steiniger Slovensko"). Výpis z obchodného registra našej spoločnosti môžete nájsť tu. IČ DPH spoločnosti Steiniger Slovensko je: SK2023484177; platnosť a správnosť IČ DPH si môžete skontrolovať tu.

Poistenie

Advokátska kancelária Steiniger Slovensko má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu na zodpovednosť za škodu do výšky 1.500.000 EUR. Výška poistnej sumy sa však môže zvýšiť, a to v závislosti od konkrétneho prípadu a požiadaviek klienta.

Licencia

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) získal Steiniger Slovensko v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov a následným zápisom do príslušného zoznamu vedeného Slovenskou Advokátskou Komorou so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika. Našu registráciu v Slovenskej Advokátskej Komore a oprávnenie si môžete pozrieť tu.

Odmena

Advokátska kancelária Steiniger Slovensko poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Sťažnosti

Sťažnosti alebo reklamácie našich služieb možno uplatniť v mieste kancelárie našej spoločnosti Steiniger Slovensko, kde môžete získať aj ďalšie informácie o našej činnosti.

2. Česká republika (Česko)

STEINIGER | law firm, s.r.o. je advokátska kancelária a spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Obchodnom registri Městského soudu v Praze pod identifikačným číslom 060 96 476, so sídlom a kanceláriou na adrese Národní 37, 110 00 Praha - Staré Mesto, Česká republika ("Steiniger Česko"). Výpis z obchodného registra našej spoločnosti môžete nájsť tu. IČ DPH spoločnosti Steiniger Česko je: CZ06096476; platnosť a správnosť IČ DPH si môžete skontrolovať tu.

Poistenie

Advokátska kancelária Steiniger Česko má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu na zodpovednosť za škodu do výšky 50.000.000 Kč (= 1.900.000 EUR). Výška poistnej sumy sa však môže zvýšiť, a to v závislosti od konkrétneho prípadu a požiadaviek klienta.

Licencia

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva (advokátskych služieb) získal Steiniger Česko v súlade so zákonom č. 85/1996 Sb. o advokacii a následným zápisom do príslušného zoznamu vedeného Českou Advokátskou Komorou so sídlom Národní 16, 110 00 Praha 1, Česká republika. Našu registráciu v Českej Advokátskej Komore a oprávnenie si môžete pozrieť tu.

Odmena

Advokátska kancelária Steiniger Česko poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb v súlade s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Sťažnosti

Sťažnosti alebo reklamácie našich služieb možno uplatniť v mieste kancelárie našej spoločnosti Steiniger Česko, kde môžete získať aj ďalšie informácie o našej činnosti.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

1 minútka práva!

Prečítajte si za minútku priamo z vášho emailu aktuálne a prehľadné informácie zo sveta práva a biznisu.

 

Uvedením svojho emailu a stlačením tlačidla "Prihlásiť" súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných informácii a marketingu v zmysle Pravidiel ochrany osobných údajov.

logo symbol 25opacity