Dôchodky, vynálezy a GDPR v USA

Dočkali sme sa, sú tu letné prázdniny a krásne slnečné počasie. Aby ste boli v obraze aj počas letných voľných dní, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v júlových Právnych správach a radách.

8

Ako zachrániť svoj vynález?

Vynašli ste technické riešenie, ktoré si podľa vás zaslúži ochranu? Registrácia patentu je (okrem iného) v otázke novosti nekompromisná – čokoľvek, čo ste pred podaním prihlášky patentu zverejnili, viac nie je patentovateľné. Strohá chvála na internete preto môže zmariť vaše plány na získanie patentovej ochrany. Ani v takých prípadoch však nemusíte zúfať - stále vám ostáva možnosť registrácie úžitkového vzoru.

Úžitkový vzor predstavuje alternatívu k patentovej ochrane a vo veľkej miere sú pravidlá a podmienky jeho udelenia totožné s charakteristikami patentu.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že ide o niečo menej náročné konanie. Medzi hlavné rozdiely patrí napríklad dĺžka ochrany, ktorá je pri patentoch 20 rokov a pri úžitkových vzoroch 10 rokov.

Dôvodom, pre ktorý môžete získať túto formu ochrany aj na zverejnený vynález je zákonná výnimka, ktorá určuje, že je možné podať prihlášku úžitkového vzoru do 6 mesiacov od jeho zverejnenia, pričom bude stále považovaný za nový.

Ak máte o ochranu záujem, nezabúdajte si šesť mesačnú lehotu ustrážiť - ide totiž o poslednú možnosť na registráciu vášho vynálezu.

Nová dohoda o prenose osobných údajov cez oceán

Dochádza v rámci vašich spracovateľských operácií k prenosu osobných údajov do USA? Cloudové servery uložené na území Spojených štátov, či obchodní partneri môžu byť dôvodom, pre ktorý sa začnete zaoberať otázkou zákonnosti cezhraničného prenosu údajov. Naše európske nariadenie GDPR sa svojimi štandardmi nestretáva s americkou legislatívou, čo bolo už viackrát potvrdené aj príslušnými orgánmi.

Neistote pri cezhraničnom spracúvaní by však malo odzvoniť. Zástupcovia USA sa so zástupcami EÚ totiž dohodli na novej dohode o prenose osobných údajov, ktorá by mala priniesť predvídateľné a dôveryhodné dátové toky. V praxi to bude znamenať jasnejšie pravidlá pre všetkých, ktorí osobné údaje ukladajú, používajú, či inak spracúvajú na území USA.

Zmeny v dôchodkoch v roku 2022

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom upravuje a mení viaceré oblasti týkajúce sa dôchodkov.  Novela, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť 1. augusta 2022, bola parlamentom prerokovaná v prvom čítaní.

Výška dôchodkového veku 

Novelou sa má zrušiť súčasné tabuľkové riadenie odchodu ľudí do dôchodku, nahradí ho možnosť odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Pomôcť by to malo hlavne osobám, ktoré začali pracovať pomerne skoro, napr. ak nepokračovali po ukončení povinnej školskej dochádzky na vysokú školu.

Rodičovský príspevok 

Od roku 2023 si dôchodcovia môžu prilepšiť novou dávkou, ktorá sa vzťahuje na rodičov, osvojiteľov a pestúnov. Zmyslom tejto novej dávky je odstrániť nerovnosti pri vyplácaní dôchodkov rodičov, ktorí vychovali svoje dieťa a za toto obdobie majú krátenú výšku svojho dôchodku.

Dieťa si bude môcť vybrať, či chce rodičovský bonus dávať svojím rodičom, osvojiteľom alebo pestúnom, pričom uvedené bude musieť oznámiť Sociálnej poisťovni do konca októbra 2022. Výška rodičovského príspevku bude 1,5 % + 1,5 % zo zaplatených odvodov pracujúceho dieťaťa. Nepôjde však o navyšovanie odvodov, percentá sa odrátajú z už zaplatených odvodov.

Exekučné zrážky 

Na dôchodky má okrem spomínanej novely vplyv aj zvýšenie životného minima od 1. júla. Dôchodcom sa tak zrážky buď znížia alebo sa prestanú vykonávať úplne. Táto zmena sa týka poberateľov dôchodku, ktorým sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na dieťa, v prípade ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu.

Sociálna poisťovňa musí poberateľovi dôchodku pri prednostnej pohľadávke  ponechať 100 % sumy životného minima, t. j. 234,42 eura. Ak pôjde o neprednostnú pohľadávku, poberateľovi dôchodku bude musieť ostať 140 % sumy životného minima, čiže 328,18 eura.

Následkom zvýšenia životného minima tak môže byť aj ukončenie vykonávania exekučných zrážok z dôchodku. Ide o situáciu, keď je dôchodok nižší ako minimum, ktoré musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať. To však neznamená, že exekúcia zanikla. Práve naopak, exekúcia existuje aj naďalej, len sa z nej nevykonávajú zrážky.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn