Vnútorné smernice, projekt a implementácia GDPR pre x-bionic® sphere

Steiniger pomohol spoločnosti X-BIONIC® SPHERE a. s. prekonať náročnú etapu vytvárania firemných noriem na ochranu osobných údajov a prispôsobenie procesov požiadavkám GDPR. 

Implementácia GDPR voči zamestnancom, obchodným partnerom, prevádzke hotela, e-shopu, realizácii marketingu, organizácii verejných podujatí, fotenie návštevníkov a profilovanie zákazníkov boli len niektorými z viacerých otázok, pre ktoré bolo potrebné vytvoriť interné organizačné normy na spracovanie osobných údajov, ktoré budú vyhovovať požiadavkám GDPR.

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • analýza štruktúry a fungovania spoločnosti
  • data maping a vymedzenie aktuálneho stavu ochrany osobných údajov
  • interview s vedúcimi jednotlivých úsekov a vymedzenie spracovateľských operácií, ktoré úseky vykonávajú
  • definovanie právnych základov a účelov spracovania osobných údajov
  • vytvorenie interných noriem upravujúcich postup pri spracovaní osobných údajov
  • tzv. LIA test, ktorým sa preukazuje právo spoločnosti spracúvať osobného údaje aj bez privolenia danej osoby
  • analýza bezpečnostných kamier a oprávnenosti ich používania
  • riešenie profilovania zákazníkov
  • vypracovanie komplexného GDPR Compliance projektu pre spoločnosť, ktorým sa riešia otázky GDPR

 


X-BIONIC® SPHERE a. s. - slovenská spoločnosť podnikajúca v oblasti športu, hotelierstva, reštauračných služieb, wellness a predaja tovarov. Spoločnosť vlastní najväčší a najmodernejší športový rezort v strednej Európe, ktorý svojou kvalitou prevyšuje medzinárodné štandardy. Služby spoločnosti využívajú poprední olympijskí športovci, medzinárodné športové výpravy, prestížne kluby UEFA, korporátni a individuálni klienti (www.x-bionicsphere.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn