Výhody a nevýhody využívania umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách

Napísal:

Umelá inteligencia (AI) je rýchlo rozvíjajúca sa technológia, ktorá má potenciál zmeniť a ovplyvniť aj advokáciu. Advokátske kancelárie začínajú prijímať riešenia AI na zlepšenie svojej efektívnosti, presnosti a účinnosti. AI možno v advokátskej kancelárii využiť mnohými spôsobmi vrátane analýzy a preskúmania dokumentov, analýzy a správy zmlúv, právneho výskumu a prediktívnej analýzy. Pomocou AI môžu advokátske kancelárie automatizovať rutinné úlohy, zefektívniť pracovné postupy a znížiť čas a náklady spojené s právnou prácou. Napriek výhodám umelej inteligencie existujú aj pochybnosti o jej možnom vplyve na právnické povolanie. Niektorí sa obávajú, že AI preberie niektoré úlohy, ktoré v súčasnosti vykonávajú právnici, čo môže prispieť k strate pracovných miest a zníženiu dopytu po právnych službách. Iní tvrdia, že AI môže zlepšiť prácu právnikov tým, že ich zastúpi v určitých pracovných náplniach a umožní im sústrediť sa na zložitejšie, strategickejšie a dôležitejšie úlohy. I keď zavádzanie umelej inteligencie v advokátskych kanceláriách je vzrušujúcim prvkom, ktorý má potenciál významným spôsobom ovplyvniť advokáciu, tento prelomový vynález prináša so sebou aj isté negatíva, otázky, či hrozby.

Nové mediálne zákony

Napísal:

Rok 2022 priniesol legislatívne zmeny aj v mediálnom svete. Národná rada Slovenskej republiky prijala dva mediálne zákony kľúčové pre túto oblasť, ktorými sú zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) a zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). Uvedené zákony nahradili dovtedy existujúcu legislatívu v tejto oblasti – zákon o vysielaní a retransmisií, zákon o digitálnom vysielaní a tlačový zákon. 

V súvislosti s novou legislatívou sú spojené aj nové povinnosti. Môže sa jednať o oznamovaciu povinnosť, prípadne povinnosť požiadať o autorizáciu voči Rade pre mediálne služby, alebo môže ísť o povinnosť registrácie na Ministerstve kultúry, či zápisu do registra partnerov verejného sektora. Konkretizácia povinnosti závisí od toho, či sa bude jednať o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo pôjde o periodickú publikáciu.

Právna ochrana databázy

Napísal:

Vytvárate a sprístupňujete v rámci svojej činnosti databázu a zaujíma vás jej ochrana? V tomto článku sa venujeme pojmovým znakom databázy a jej právnej ochrane v prípade, ak ide o tvorivú autorskú databázu alebo databázu sui genereis  (tzv. netvorivú databázu).

Strategy providing a copy trading v právnej úprave Slovenskej republiky

Napísal:

V rámci rôznych internetových platforiem (online brokerov) umožňujúcich investovanie do rôznych aktív (napr. cenných papierov) sa v ich rámci vytvorili viaceré pozície, ktoré nie sú právnym poriadkom Slovenskej republiky regulované. Konkrétne ide o činnosť strategy providera a copy tradera. Je však možné, že činnosťou strategy providera alebo uskutočňovaním copy tradingu napĺňate pojmové znaky živnosti tak, ako ich uvádza slovenský právny poriadok?

Tiché spoločenstvo

Napísal:

Je možné, aby niekto podnikal či investoval bez toho, aby jeho meno či obchodné meno bolo uvedené v obchodnom či inom verejnom registri? Aké sú výhody a riziká spojené s tichým spoločenstvom, ako tiché spoločenstvo vzniká a aké má tichý spoločník práva? 

Zverenecký fond a jeho podstata

Napísal:

Premýšľate nad tým ako zachovať rodinný majetok, ktorý ste celé roky budovali alebo nad tým ako si tento majetok ochrániť, napríklad aj pred exekúciou? V právnej úprave Českej republiky existuje inštitút, ktorý slúži presne na tieto účely. Ide o zverenecký fond bez právnej subjektivity, ktorý je súborom majetku vyčleneného na konkrétny účel a ktorý spravuje osoba správcu zvereneného fondu.

Ako získať ochranu na už zverejnený vynález

Napísal:

Vynašli ste jedinečné technické riešenie, ktoré si podľa vás zaslúži ochranu? Registrácia patentu je (okrem iného) v otázke novosti nekompromisná – čokoľvek, čo ste pred podaním prihlášky patentu zverejnili, viac nie je patentovateľné. Strohá chvála na internete preto môže zmariť vaše plány na získanie patentovej ochrany. V dnešnom článku vám priblížime, ako zachrániť takúto situáciu a svoj vynález právne chrániť. 

Neplatená alebo platená stáž?

Napísal:

Ak sa Vaša obchodná spoločnosť rozhodne prijať do svojho tímu nového člena, môže za týmto účelom využiť aj stáž. Pojem stáž nie je v slovenskom právnom poriadku definovaná. Absencia definície však nevylučuje možnosť uplatnenia tohto inštitútu v praxi. 

Nové zákony ovplyvnia výstavbu a prinesú digitalizáciu

Napísal:

27. apríla 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky  dva nové zákony,  Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. Hlavným dôvodom, ktoré viedli k prijatiu dvoch nových zákonov bola zastaranosť pôvodného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov z roku 1976  (Stavebný zákon). Pôvodný Stavebný zákon nebol schopný prispôsobiť sa súčasnej situácii. Dvojica nových zákonov by mala nadobudnúť účinnosť od 01. apríla 2024. Aké konkrétne zmeny nás v súvislosti s prijatím nových zákonov čakajú sa dozviete v dnešnom článku.

Zdaňovanie mzdy od zahraničného zamestnávateľa

Napísal:

V prípade slovenského zamestnávateľa, ktorý zamestnáva slovenských občanov je celkom zrejmé ako sa zdaňuje mzda a kde by malo dôjsť k úhrade sociálnych alebo zdravotných odvodov. Celkom bežnou situáciou však je, že ľudia žijúci v pohraničí pracujú v susednej krajine. Aký bude teda správny postup v prípade, ak vás zamestnáva napríklad obchodná spoločnosť so sídlom v Rakúsku?