Jednotný európsky patent, Trh s kryptomenami, PZP pre elektrokolobežky

Prajeme vám príjemny štart do nového mesiaca. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v júnových Právnych správach a radách. 

 Bez názvu fff8

Jednotný európsky patent v platnosti od 1.6.

Od 1.6.2023 bude možné požiadať o jednotný patent pre všetky európske patenty, ktoré boli udelené k 1.6.2023 alebo neskôr. Tento patent bude mat jednotný účinok vo všetkých členských krajinách zúčastnených na jednotnom patentovom systéme – nejde však o všetky členské štáty EÚ. Jednotného patentového systému sa aktuálne zúčastňuje Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko.

Očakáva sa, že krajiny, ktoré Dohodu o Jednotnom patentovom súde ešte neratifikovali (medzi nimi aj Slovenská republika), sa v budúcnosti pripoja.

Treba mať na pamäti, že o jednotný patent treba požiadať do jedného mesiaca po zverejnení oznámenia o udelení európskeho patentu. 

Od 1.6.2023 začne svoju činnosť aj jednotný patentový súd, ktorý bude príslušný k prejednávaniu žalôb týkajúcich sa porušení alebo zrušení jednotných patentov.

Európska regulácia trhu s kryptomenami je od mája 2023 realitou

16. mája 2023 schválila Rada EÚ nariadenie o trhoch s kryptoaktívami rozpoznateľné aj pod skratkou MiCA (z anglického „Markets in Crypto-Assets“). Prijatiu Nariadenia MiCA predchádzali spoločné rozhovory medzi spolu zákonodarcami v marci 2022, ktoré sa skončili predbežnou dohodou dosiahnutou v júni 2022. Prijatie Nariadenia MiCA je teda posledným formálnym krokom na ceste za európskou reguláciou kryptoaktív. Nariadenie MiCA je súčasťou širšieho balíka opatrení v oblasti digitálnych financií, ktorého cieľom je vypracovať európsky prístup na podporu technologického rozvoja a zabezpečenie finančnej stability a ochrany spotrebiteľa. MiCA bude teda chrániť investorov zvýšením transparentnosti a zavedením komplexného rámca pre emitentov a poskytovateľov služieb vrátane dodržiavania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí. Nové pravidlá sa vzťahujú na emitentov úžitkových tokenov, tokenov krytých aktívami a takzvaných „stablecoinov“, ako aj na poskytovateľov služieb, ako sú obchodné miesta a peňaženky, v ktorých sa držia kryptoaktíva. Cieľom tohto regulačného rámca je chrániť investorov, zachovať finančnú stabilitu, a zároveň umožniť inovácie a podporiť atraktívnosť sektora kryptoaktív. 

Obchodovanie s kryptomenami bude po novom v EÚ podliehať registrácii. Nariadenie MiCA bude od firiem, ktoré vydávajú a obchodujú s kryptomenami požadovať, aby sa v rámci Únie zaregistrovali. Mali by sa tak zjednotiť pravidlá vo všetkých členských krajinách, keďže momentálne sú v nich právne úpravy kryptoaktív rozdielne. MiCA teda predstavuje aj zavedenie harmonizovaného regulačného rámca v EÚ.

MiCA je zároveň súčasťou širšieho balíka opatrení, ktoré majú za cieľ odstrániť medzeru v existujúcich právnych predpisoch EÚ. Cieľom balíka je teda podporiť inováciu a zavádzanie nových finančných technológií a zároveň zabezpečiť primeranú úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov. V praxi bude regulácia MiCA znamenať, že sa budú zhromažďovať všetky údaje o tom, kto kryptoaktíva predáva a kto ich kupuje. Rada EÚ si od tohto kroku sľubuje, že v Únii bude mať odteraz pohyb kryptoaktív pod väčšou kontrolou a obchodovanie na trhu s kryptomenami dostane pevnejší rámec

Podľa odborníkov z NBS dôjde vďaka MiCA k zjednoteniu právnej úpravy kryptoaktív v celej EÚ. Trh s kryptoaktívami sa stane ďalšou súčasťou regulovaného finančného trhu. Firmy, ktoré poskytujú služby kryptoaktív, emitenti stablecoinov (tokenov elektronických peňazí a tokenov naviazaných na aktíva) budú na základe MiCA potrebovať povolenie od príslušného orgánu dohľadu, ktorý bude v Slovenskej republike udeľovať práve NBS. MiCA predstavuje príležitosť aj pre bankový sektor na Slovensku, prostredníctvom ktorej budú môcť banky ponúkať nové finančné produkty a služby svojim klientom.

Povinné PZP pre elektrokolobežky? EÚ schválila nové nariadenie, poisťovne upozorňujú ich majiteľov

Od roku 2024 bude EÚ uplatňovať nové nariadenie o PZP (povinnom zmluvnom poistení) pre elektrické kolobežky. Budete ho potrebovať tiež?

Zvyšuje sa počet ľudí, ktorí si kupujú alebo prenajímajú elektrické kolobežky, vďaka rýchlej a efektívnej preprave po meste. S rastúcou popularitou sa však objavili otázky o ich bezpečnosti. Kolobežkári sa medzi verejnosťou preslávili často bezohľadným správaním sa na cestách a chodníkoch.

O necelý rok budú mať majitelia elektrických kolobežiek novú povinnosť a to zaplatiť si povinné zmluvné poistenie. Revidovaná smernica bola Európskym parlamentom schválená koncom októbra minulého roku. Poistenie bude povinné pre silné kolobežky s maximálnou rýchlosťou nad 25 km/hod. a na kolobežky s maximálnou rýchlosťou nad 14 km/hod., ak ich hmotnosť prekročí 25 kg. Tieto kolobežky by mali mať aj svoje evidenčné číslo vozidla (EČV), ako ho majú ostatní účastníci cestnej premávky.

Dôvodom novej povinnosti má byť pokračujúci rast počtu elektrokolobežiek v mestách a dopravných nehôd, ktoré priamo spôsobujú alebo sú ich súčasťou. Síce na schválenie potrebnej legislatívy majú jednotlivé krajiny ešte do januára 2024 čas, na Slovensku sa zatiaľ žiadne návrhy neobjavili. V súčasnosti prebiehajú diskusie medzi rôznymi ministerstvami a zainteresovanými stranami.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn