Na konferencii Techsummit 2019 sa preberala budúcnosť biznisu

V Bratislave v dňoch 29. – 30. mája 2019 prebehla konferencia Techsummit 2019. Našu kanceláriu Steiniger law firm na tomto podujatí nabitom technologickými novinkami zastupoval Matej Turjanik. So svojou prednáškou o technológii blockchain vystúpil 30.5. v sekcii Priemysel 4.0.

 

STEINIGERS Techsummit Mato

Matej Turjaník prednášal na tému technológie blockchain a jej dopadu na súdnictvo.

Konferencia poskytla priestor inovačným nápadom, perspektívnym produktom a prezentácii názorov na technický vývoj v rôznych oblastiach.

Druhý deň konferencie, kde vystúpil aj Matej so svojou prednáškou bol venovaný podrobnejšiemu regionálnemu pohľadu k témam: Smart city, Priemysel 4.0. a Umelá inteligencia.

Čo je to Techsummit?: Techsummit je konferencia a otvorená platforma zameraná na prezentáciu aktuálnych trendov a informácií z oblasti inovácií v IT a súvisiacich technológiách s dôrazom na dynamiku prostredia veľkého i malého biznisu, zlepšovanie verejného prostredia a medzinárodnú výmenu know-how. Techsummit svojim účastníkom pomáha orientovať sa v prebiehajúcom vývoji rýchlo sa meniaceho sveta technológii z pohľadu podnikania, legislatívy a používateľských možností.

Organizátorom ďakujeme za pozvanie na toto podujatie.


Viac o konferencii sa dozviete: www.techsummit.sk

Facebook Twitter Google+ LinkedIn