# zákony

Nové mediálne zákony

Sekcia: Vedomosti

Rok 2022 priniesol legislatívne zmeny aj v mediálnom svete. Národná rada Slovenskej republiky prijala dva mediálne zákony kľúčové pre túto oblasť, ktorými sú zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) a zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). Uvedené zákony nahradili dovtedy existujúcu legislatívu v tejto oblasti – zákon o vysielaní a retransmisií, zákon o digitálnom vysielaní a tlačový zákon. 

V súvislosti s novou legislatívou sú spojené aj nové povinnosti. Môže sa jednať o oznamovaciu povinnosť, prípadne povinnosť požiadať o autorizáciu voči Rade pre mediálne služby, alebo môže ísť o povinnosť registrácie na Ministerstve kultúry, či zápisu do registra partnerov verejného sektora. Konkretizácia povinnosti závisí od toho, či sa bude jednať o audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, alebo pôjde o periodickú publikáciu.

Prihlásiť sa na tento RSS kanál