Úspešná registrácia ochrannej známky EÚ pre európsku službu Hit Horizons

Radi sme pomohli s registráciou slovnej ochrannej známky EÚ s názvom “Hit Horizons“ prostredníctvom Európskeho úradu na ochranu duševného vlastníctva (EUIPO).

Pre spoločnosť FinStat, ktorá prináša do ďalších krajín EÚ svoje jedinečné know-how sme zastrešili celý proces registrácie ich novej značky “Hit Horizons“ tak, aby získali počas celej doby absolútny komfort a prehľad, čo ich čaká a či existujú určité riziká pri registrácii. Náš mandát pozostával z nasledujúcich úloh:

  • určenie stratégie registrácie a možnosti postupu
  • asistencia pri výbere nového názvu
  • návrh tried tovarov a služieb, na ktoré sa bude ochranná známky vzťahovať
  • detailná a hĺbková rešerš konfliktov s inými ochrannými známkami a prihláškami
  • právne zastupovanie v celom procese registrácie

Zaregistrovanú ochrannú známku "Hit Horizons ®" si môžete pozrieť tu: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018011092

 


Hit Horizons ® - značka spadajúca do portfólia známej slovenskej firmy FinStat (www.finstat.sk), ktorá je zameraná na poskytovanie služieb finančnej a korporátnej analytiky firiem aj v iných krajinách EÚ, momentálne pôsobiacej najmä v UK (www.hithorizons.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn