Úspešná registrácia ochrannej známky EÚ pre spoločnosť GoBigname

V rámci našej spolupráce s GoBigname sme im radi pomohli s registráciou ich ochrannej známky EÚ prostredníctvom Európskeho Úradu na ochranu duševného vlastníctva (EUIPO).

Pre GoBigname sme zastrešili celý proces tak, aby získali počas celej doby absolútny komfort a prehľad, čo ich čaká a či existujú určité riziká pri registrácii. Náš mandát pozostával z nasledujúcich úloh:

  • určenie stratégie registrácie
  • návrh tried tovarov a služieb, na ktoré sa bude ochranná známky vzťahovať
  • rešerš konfliktov s inými ochrannými známkami a prihláškami
  • právne zastupovanie v celom procese registrácie
  • sledovanie konfliktov s inými ochrannými známkami na mesačnej báze a ochranna známky GoBigname

Zaregistrovanú ochrannú známku "GoBigname ®" si môžete pozrieť tu: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017383481

 


GoBigname ® - namingová a brandingová agentúra, ktorá pomáha s procesom tvorby novej značky, redizajnom alebo premenovaním už existujúcej značky. (www.gobigname.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn