Úspešná registrácia slovenskej ochrannej známky pre agentúru Marketinger

Radi sme pomohli s registráciou slovnej ochrannej známky pre Slovensko s názvom “Marketinger“ prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Pre spoločnosť Marketinger sme zastrešili celý proces registrácie ich brandu a obchodného mena tak, aby získali počas celej doby absolútny komfort a prehľad, čo ich čaká a či existujú určité riziká pri registrácii. Náš mandát pozostával z nasledujúcich úloh:

  • určenie stratégie registrácie a možnosti postupu
  • návrh tried tovarov a služieb, na ktoré sa bude ochranná známky vzťahovať
  • detailná a hĺbková rešerš konfliktov s inými ochrannými známkami a prihláškami
  • právne zastupovanie v celom procese registrácie

Zaregistrovanú ochrannú známku "Marketinger ®" si môžete pozrieť tu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/OchrannaZnamka/Detail/2605-2018

 


Marketinger ® - brand a obchodné meno známej slovenskej marketingovej a digitálnej agentúry (www.marketinger.sk)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn