Výmena občianskeho preukazu, otcovská dovolenka, TikTok

Prajeme vám príjemné jesenné dni. Aby ste boli v obraze, prinášame Vám aktuálne informácie a zaujímavosti v novembrových Právnych správach a radách. 

 newsletter nov

Výmena občianskeho preukazu z dôvodu skončenia platnosti certifikátov k elektronickému podpisu

V prípade, ak aktívne využívate elektronickú schránku, používate e-služby a podpisujete prostredníctvom občianskeho preukazu elektronicky, nemali by ste zabudnúť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. 

V súčasnosti platné certifikáty k elektronickému podpisu cez občiansky preukaz budú zrušené k poslednému dňu roka 2022, a to k 31. decembru 2022. Po skončení platnosti certifikátov síce budete mať prístup ku svojej elektronickej schránke, ale prostredníctvom občianskeho preukazu už nebudete môcť platne podpísať žiadny elektronický dokument.

Odporúčame Vám preto podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu na príslušnom oddelení Policajného zboru Slovenskej republiky z dôvodu skončenia platnosti aktuálnych certifikátov čo najskôr. Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o súdnych poplatkoch, na základe ktorej bude výmena občianskeho preukazu z dôvodu konca platnosti certifikátov bez poplatku. Občiansky preukaz si teda z dôvodu skončenia platnosti certifikátov k elektronickému podpisu vymeníte bez poplatku už od 07. októbra 2022 (oslobodenie od platenia správneho poplatku možno nájsť v odseku 4 položky číslo 22a Sadzobníka správnych poplatkov).

Výmena občianskeho preukazu sa však týka iba občanov, ktorých občianske preukazy boli vydané do 20. júna 2021. Neskôr vydané občianske preukazy ako aj certifikáty na podpisovanie zostávajú v platnosti.

Otcovská dovolenka a sprievod pri pôrode

Najnovšie legislatívne zmeny sa venovali aj právam rodičov. Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely Zákonníka práce, ktorá má od 01.11.2022 zakotvovať tzv. otcovskú dovolenku. To znamená, že otec narodeného dieťaťa si môže uplatniť pracovné voľno na účely starostlivosti o narodené dieťa v dĺžke 14 po sebe idúcich dní a to najneskôr do uplynutia 6 týždňov narodenia dieťaťa. Účelom tohto inštitútu je zvýšenie zaangažovanosti otcov v starostlivosti o dieťa a posilnenie rodinnej väzby medzi rodičmi a novonarodeným dieťaťom. Výška otcovského bude predstavovať 75% z denného vymeriavacieho základu, teda rovnakú výšku, akú má materské a bude hradená z nemocenského poistenia. Čerpanie otcovskej dovolenky nijak nevylučuje možnosť matky čerpať súčasne aj materské. Ak by sa však otec následne rozhodol čerpať aj materské, bude skrátené na 26 týždňov, keďže 2 týždne otcovskej dovolenky si už vyčerpal. V tom prípade však matka materské čerpať nemôže. 

Ďalšou novelou bude zakotvené právo na sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Na túto problematiku poukazovala bývalá Verejná ochrankyňa práv, Mária Patakyová. Od 01.06.2024 sa bude toto právo pre jeho lepšiu vymožiteľnosť nachádzať aj v zákone o zdravotnej starostlivosti. Ak to dovoľujú podmienky zdravotníckeho zariadenia, bude mať žena nárok aj na viacero sprevádzajúcich osôb. Toto právo na jednu alebo viac osôb však bude môcť na nevyhnutnú mieru a na nevyhnutný čas obmedziť ošetrujúci lekár, ak by to nebolo zlučiteľné s povahou poskytovaného výkonu. Sprevádzajúcou osobou však nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo detencie. 

TikTok čelí obvineniam z nedostatočnej ochrany súkromia detí

Známej aplikácii TikTok hrozí pokuta až vo výške 27 miliónov libier. V Británii totiž čelí obvineniam z nedostatočnej ochrany súkromia detských užívateľov. Už v roku 2019 bol TikTok pokutovaný Birtániou sumou 4,3 milióna libier, ako aj Južnou Kóreou vo výške 123 000 libier, taktiež z dôvodov týkajúcich sa spracovania dát detí.  Spoločnosť avizovala, že prijme nové opatrenia na ochranu dát detských užívateľov. Tie sú však stále nedostatočné a Veľká Británia má za to, že sú v rozpore s ich zákonom o ochrane osobných údajov. Tento problém je do veľkej miery spojený aj s vekom užívateľov, keďže podľa prieskumu britskej vládnej agentúry Ofcom až 44 % detí od 8 do 12 detí používalo v roku 2021 aplikáciu TikTok aj napriek tomu, že je určená až pre deti od 13 rokov. 

Británia sa chystá spoločnosť žalovať v mene všetkých dotknutých detí, ktorých osobné údaje sú bez súhlasu ich zákonného zástupcu spracované aplikáciou. Ďalší problém spočíva v spôsobe spracúvania osobných údajov, ktorý rodičom nie je úplne známy. Spoločnosť vlastniaca TikTok si však nie je vedomá nijakého porušenia a tvrdí, že spomínané obvinenia sú nepodložené. Zatiaľ teda nie je jasné, ktorý, smerom sa spor vyvinie a či sa naozaj podarí preukázať porušenie, za ktoré bude TikToku uložená spomínaná pokuta. 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn