Databázu spoločnosti FinStat sme ochránili pred zneužívaním

Steiniger na základe poverenia zo strany Finstat zasiahol proti zneužívaniu ich databázy zo strany spoločnosti, ktorá „koristila“ a predávala ich dáta. 

Štruktúra, metodika tvorby a aj obsah databázy sú nielen vlastníctvom spoločnosti Finstat, ale predovšetkým ich duševným vlastníctvom, ktoré chráni autorské právo. Ak niekto v rozpore so Všeobecnými obchodnými a licenčnými podmienkami neoprávnene čerpá Vaše dáta a usiluje sa ich predať ako svoj vlastný produkt, je nevyhnutné aby ste sa voči takýmto praktikám chránili.

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • analýza spôsobu akým narušiteľ porušoval práva spoločnosti Finstat
  • posúdenie toho, či Všeobecné obchodné a licenčné podmienky dostatočne chránia Finstat pred zneužívaním ich dát a služieb
  • identifikácia právnych nárokov spoločnosti Finstat a vymedzenie potenciálneho odškodnenia
  • vyhodnotenie možností spoločnosti Finstat v rámci civilnej žaloby ako aj v rámci trestného konania vedeného voči narušiteľovi
  • mimosúdne riešenie a príprava účinnej výzvy na upustenie od porušovania práv spoločnosti Finstat, ktorá bola zaslaná narušiteľovi

 


FinStat - slovenská spoločnosť spracúvajúca dáta o podnikateľských subjektoch. FinStat zhromažďuje široké spektrum verejných dát a informácií o podnikateľoch, ktoré slúžia na vytváranie štatistík, prehľadov o vývoji jednotlivých podnikateľských subjektov a na realizovanie tzv. due diligence - preverenia potenciálnych obchodných partnerov a získania informácií o ich solventnosti a plnení záväzkov voči štátu. Na tento účel používa jedinečné a vlastne vyvinuté metodiky tvorby a spracúvania databáz, ako aj ich zobrazovania (www.finstat.sk)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn