Pre Dedoles sme draftovali komplexné zmluvy s dizajnérmi a grafikmi

Steiniger radil spoločnosti Dedoles pri nastavení zmluvných vzťahov s dizajnérmi, grafikmi a autormi autorských diel, ktorí sa podieľajú na vývoji služieb a produktov spoločnosti Dedoles. 

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • príprava slovenských aj anglických zmlúv o spolupráci, zmlúv o dielo a licenčných zmlúv s domácimi aj zahraničnými umelcami a s osobitným dôrazom na dizajn, prácu s databázami autorských diel vo vlastníctve Dedoles, ako aj na zodpovednosť za porušenie licenčných práv;
  • vypracovanie komplexnej úpravy práv duševného vlastníctva, ktorá zabezpečí klientovi jeho výhradné práva k autorským dielam a dizajnom;
  • nastavenie právnych vzťahov s externými dodávateľmi s osobitným dôrazom na práva duševného vlastníctva a systematiku tvorby autorských a iných diel

 


Dedoles - slovenská spoločnosť zameraná na predaj, predovšetkým vlastných, textilných a módnych produktov ako sú napríklad veselé ponožky, či spodné prádlo, a to najmä prostredníctvom vlastných e-shopov (www.dedoles.sk)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn