Pre Elysium sme riešili povinnosti vyplývajúce z GDPR a biometrické údaje

Steiniger radil spoločnosti Instarea pri ich novom projekte s názvom „Elysium“, kde bolo potrebné osobitne riešiť ochranu osobných údajov pri spracúvaní biometrických údajov v súlade s GDPR.

Potreby klienta sa odvíjali jednak od spracúvania osobných údajov na základe registrácií zákazníkov v rámci mobilnej aplikácie a jednak od využívania biometrie na vstup do priestorov wellness centra Elysium.

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • analýza fungovania mobilnej aplikácie
  • vymedzenie spôsobu spracúvania osobných údajov a data maping
  • identifikovanie rizík súvisiacich so spracúvaním biometrických údajov
  • vypracovanie informácií pre zákazníkov v zmysle Čl. 13 GDPR
  • analýza možného vzniku povinností z GDPR
  • posúdenie skutočnosti, či spoločnosti vznikla povinnosť vypracovať DPIA (Data protection impact assesment) v súvislosti s využívaním biometrických údajov

 


Elysium - jedinečný slovenský projekt založený na poskytovaní služieb prostredníctvom IoT (Internet of Things). Elysium má pôsobiť ako sieť wellness centier, ktorých služby má zákazník využívať prostredníctvom mobilnej aplikácie slúžiacej na rezerváciu vstupov do plne automatizovaného wellness centra (www.elysiumspa.sk)

Instarea - slovenská spoločnosť a "laboratórium" pre inovatívne nápady na monetizáciu telekomunikačných big data v rámci medzinárodnej skupiny Adastra. Prostredníctvom efektívneho využitia dát sa snažia optimalizovať marketingové procesy a vylepšiť infraštruktúru v mestách (www.instarea.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn