Pre qikkDB sme riešili ochranu databázy, autorské práva a podmienky používania služieb

Steiniger radil spoločnosti Instarea pri ich novom projekte s názvom „qikkDB“, kde bolo potrebné riešiť najmä ochranu ich databázy, autorských práv k softvéru a ustanovenie zmluvných podmienok pre užívateľov testujúcich databázu a cloudové softvérové služby súvisiace s jej využívaním.

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • ustanovenie očakávaných vzťahov medzi užívateľmi a qikkDB
  • zabezpečenie ochrany práv k databáze a jej integrity
  • vymedzenie zakázaných spôsobov využívania softvéru
  • vyhotovenie zmluvných podmienok medzi užívateľmi a qikkDB v podobe Licenčných podmienok a podmienok používania databázy a softvéru určeného na jej spracúvanie.

 


qikkDB - jedinečný slovenský projekt založený na spracovaní „big data“ prostredníctvom služieb Cloud Computingu. Vďaka aplikácii najmodernejších technológií táto služba ponúka spracovanie obrovského objemu dát v priebehu niekoľkých sekúnd (qikk.ly)

Instarea - slovenská spoločnosť a "laboratórium" pre inovatívne nápady na monetizáciu telekomunikačných big data v rámci medzinárodnej skupiny Adastra. Prostredníctvom efektívneho využitia dát sa snažia optimalizovať marketingové procesy a vylepšiť infraštruktúru v mestách (www.instarea.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn