Pripravili sme komplexné vnútorné smernice GDPR pre Allit

Steiniger pomohol spoločnosti Allit, s.r.o. prekonať náročnú etapu vytvárania firemných noriem na ochranu osobných údajov a prispôsobenie procesov požiadavkám GDPR

Spoločnosť Allit je špecifická tým, že poskytuje služby IT podpory. Pri svojich činnostiach tak pôsobí v pozícii tzv. sprostredkovateľa osobných údajov, avšak nakladá s rôznym typom údajov, pričom medzi jej činnosti častokrát patrí aj diaľkové vstupovanie do počítačov. Nakoľko môžu byť tieto činnosti rizikové, bolo potrebné zaviesť interné normy na dôsledné nakladanie s dátami a poskytnúť tak klientom spoločnosti Allit záruky, že ich dáta budú v dobrých rukách. 

Náš mandát pozostával najmä z nasledujúcich úloh:

  • analýza fungovania procesov v rámci spoločnosti
  • data maping a vymedzenie stavu ochrany osobných údajov, ku ktorému má spoločnosť dospieť
  • interview s vedúcimi osobami spoločnosti a vymedzenie spracovateľských operácií, ktoré spoločnosť vykonáva
  • vytvorenie interných noriem upravujúcich postup pri spracovaní osobných údajov
  • vypracovanie komplexného GDPR Compliance projektu pre spoločnosť, ktorým sa riešia otázky GDPR


Allit, s.r.o. - slovenská spoločnosť poskytujúca IT služby pre korporátnych klientov v oblasti správy IT infraštruktúry, implementácii on-premise serverových a sieťovych riešení, implementácii cloud služieb (IaaS aj SaaS) ako aj konzultačné činnosti v IT (www.allit.sk)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn