# zmeny

Neplatená alebo platená stáž?

Sekcia: Vedomosti

Ak sa Vaša obchodná spoločnosť rozhodne prijať do svojho tímu nového člena, môže za týmto účelom využiť aj stáž. Pojem stáž nie je v slovenskom právnom poriadku definovaná. Absencia definície však nevylučuje možnosť uplatnenia tohto inštitútu v praxi. 

Nové zákony ovplyvnia výstavbu a prinesú digitalizáciu

Sekcia: Vedomosti

27. apríla 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky  dva nové zákony,  Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. Hlavným dôvodom, ktoré viedli k prijatiu dvoch nových zákonov bola zastaranosť pôvodného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov z roku 1976  (Stavebný zákon). Pôvodný Stavebný zákon nebol schopný prispôsobiť sa súčasnej situácii. Dvojica nových zákonov by mala nadobudnúť účinnosť od 01. apríla 2024. Aké konkrétne zmeny nás v súvislosti s prijatím nových zákonov čakajú sa dozviete v dnešnom článku.

Prihlásiť sa na tento RSS kanál