Úspešná registrácia ochrannej známky EÚ pre brand Holokolo

Nášmu klientovi prevádzkujúcemu medzinárodný eshop Holokolo (www.holokolo.com) sme radi pomohli s registráciou ich ochrannej známky EÚ s názvom Holokolo prostredníctvom Európskeho úradu na ochranu duševného vlastníctva (EUIPO).

Pre cyklistický eshop Holokolo sme zastrešili celý proces tak, aby získali počas celej doby absolútny komfort a prehľad, čo ich čaká a či existujú určité riziká pri registrácii. Náš mandát pozostával z nasledujúcich úloh:

  • určenie stratégie registrácie
  • návrh tried tovarov a služieb, na ktoré sa bude ochranná známky vzťahovať
  • detailnú a hĺbkovú rešerš konfliktov s inými ochrannými známkami a prihláškami
  • právne zastupovanie v celom procese registrácie

Zaregistrovanú ochrannú známku "Holokolo ®" si môžete pozrieť tu: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017993226

 


Holokolo ® - brand slovenskej spoločnosti pre medzinárodný eshop zameraný na predaj kompletného cyklistického oblečenia, ako aj ďalších cyklistických doplnkov ako sú prilby, okuliare či tretry (www.holokolo.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn