Úspešná registrácia ochrannej známky EÚ pre gourmet popcorn Zigmundo

Radi sme pomohli s registráciou slovnej ochrannej známky EÚ s názvom "Zigmundo" prostredníctvom Európskeho úradu na ochranu duševného vlastníctva (EUIPO).

Pre výrobcu tohto jedinečného gourmet popcornu sme zastrešili celý proces tak, aby získali počas celej doby absolútny komfort a prehľad, čo ich čaká a či existujú určité riziká pri registrácii. Náš mandát pozostával z nasledujúcich úloh:

  • určenie stratégie registrácie a možnosti postupu
  • návrh tried tovarov a služieb, na ktoré sa bude ochranná známky vzťahovať
  • rešerš konfliktov s inými ochrannými známkami a prihláškami
  • právne zastupovanie v celom procese registrácie

Zaregistrovanú ochrannú známku "Zigmundo ®" si môžete pozrieť tu: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017915730

 


Zigmundo ® - značka slovenského gourmet popcornu, ktorý je vyrábaný len z kvalitných a preverených surovín a s použitím vlastného know-how s cieľom priviesť na trh kvalitný a chutný produkt (www.zigmundo.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn