Zamietli vám zápis značky do registra ochranných známok? Nič nie je stratené

Ochranná známka predstavuje označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Rozlišovacia spôsobilosť je preto jednou zo základných hmotnoprávnych podmienok vyplývajúcich z funkcie ochrannej známky.

Vzhľadom na rastúcu konkurenciu a dôležitosť odlíšenia sa predstavuje registrácia ochrannej známky stále rastúci trend už aj na Slovensku. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý žiadosti o registráciu posudzuje, môže registráciu zamietnuť a to nielen z dôvodu existencie alebo podobnosti s inou, už registrovanou značkou, ale aj z dôvodu, že zvolené označenie nie je vhodné na získanie statusu ochrannej známky.

S akými konkrétnymi príkladmi zamietnutia sa môžete stretnúť? Kedy sa voči rozhodnutiu odvolať a akými spôsobmi je možné preukázať rozlišovaciu schopnosť?


Celý článok si môžete prečítať na portály Právne Noviny (pravnenoviny.sk) na tomto mieste.