V Zaraguza sme prezentovali na tému reklama, beacon a ochrana osobných údajov

Jedným z hlavných sektorov, na ktorý sa zameriava Steiniger, je IT a kreatívna oblasť a s ňou spojené právne otázky. Aj preto sme boli pozvaní, aby sme tímu Zaraguza odprezentovali vybrané otázky vo vzťahu k regulácii reklamy, beacon technológii a ochrany osobných údajov.

STEINIGER Elektronizacia ORSR likvidacie

Zmyslom prezentácie bolo za relatívne krátky čas 30-tich minút odprezentovať nasledujúce témy:

  • najdôležitejšie právne predpisy, ktoré sa dotýkajú oblasti reklamy.
  • základené právne požiadavky na tvorbu reklamy
  • právnu úpravu vo veci používania beacon technológie
  • osobitné požiadavky na ochranu osobných údajov

Celú prezentáciu si môžete pozrieť nižšie:

STEINIGER Zaraguza Reklama Osobne udaje Beacon


Zaraguza - je úspešná digitálne marketingová agentúra pôsobiaca na Slovensku a v Českej republike. (www.zaraguza.com)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn