Korona opatrenia #6: Zákaz vychádzania

V dnešnej časti seriálu „lex-covid“ sa pozrieme na už od zajtra platné opatrenie zákazu vychádzania. Od kedy platí, kedy skončí, aké sú výnimky aj praktické rady – toto všetko sme sa pokúsili obsiahnuť v prehľadnom článku pre vás.

Od kedy zostať doma

Obmedzenie slobody pohybu začína už zajtrajším dňom, 8. aprílom 2020, od 00:00 hodiny. Od tohto času je povolené voľne opúšťať svoje obydlie len v niektorých prípadoch. Obmedzenie bude trvať do konca Veľkonočných sviatkov, teda do 13. apríla, 23:59. Uvedené obmedzenie pohybu bolo prijaté na rokovaní Vlády SR zo dňa 06.04.2020 ako uznesenie č. 207/2020, ktorým sa v tomto vymedzenom čase, nariadil na území celej Slovenskej republiky núdzový stav.

Okrem samotného obmedzenia slobody pohybu každej osoby nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, teda zákazu vychádzať z miesta pobytu až na ustanovené výnimky, sa zavádza aj druhé opatrenie, ktorým je zákaz zhromažďovania sa okrem zhromažďovania sa osôb, ktoré sa nachádzajú v spoločnej domácnosti.

Čo pre vás z týchto dvoch opatrení vyplýva? V prvom rade, neopustiť miesto svojho pobytu, ak nespĺňate jednu z nižšie uvedených výnimiek a tiež, nezhromažďovať sa, teda nenavštevovať žiadne osoby v ich obydlí, ani mimo neho (napríklad v parku či na ulici), ak sa nejedná o osoby, s ktorými žijete v spoločnej domácnosti.

Kedy môžem obydlie opustiť?

Ako sme už uviedli, na zákaz opustiť svoje obydlie sa vzťahujú aj výnimky. Von môžete vyjsť, ak vaša cesta z domu spadá pod aspoň jednu z nasledovných výnimiek:

  1. obvyklá cesta do zamestnania, výkon podnikateľskej činnosti či inej činnosti súvisiacej so zamestnaním či podnikaním,
  2. cesta, ktorú si vyžaduje zabezpečenie základných životných potrieb, ktorým je napríklad nákup potravín, liekov, drogériového tovaru, krmiva, pohonných hmôt či čistiacich prostriedkov,
  3. cesta, ktorú si vyžaduje zabezpečenie základných životných potrieb pre inú osobu napr. suseda, ale len v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta,
  4. cesta, ktorou sa osoba dopravuje na neodkladné vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia, aj keď ide o sprievod blízkej osoby (rodič, dieťa, manžel...) do takéhoto zariadenia,
  5. cesta a pobyt v prírode na území okresu, v ktorom sa nachádza pobyt osoby, v prípade miest Bratislava a Košice v rámci tohto mesta,
  6. cesta na pohreb blízkej osoby,
  7. cesta, ktorej cieľom je zabezpečenie starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná, avšak len v rámci okresu, v prípade miest Bratislava a Košice len v rámci daného mesta.

Ako výnimku preukážem?

S cieľom vyhnúť sa prípadným problémom či sankciám, akými sú peňažné pokuty, zabezpečte, aby ste pri kontrole počas núdzového stavu mohli uplatnenie výnimky spoľahlivo preukázať. Ak od zajtra opustíte svoj domov, príslušníci policajného zboru či armády vás môžu vyzvať, aby ste okrem platného dokladu totožnosti, teda platného občianskeho preukazu, poprípade cestovného pasu, vedeli predložiť aj doklad, ktorým budete môcť preukázať účel svojej cesty.

Znamená to, že ak cestujete do práce, nezabudnite si vziať aj  pracovnú zmluvu, dohodu, resp. potvrdenie od zamestnávateľa. Ak podnikáte, môže na účely potvrdenia slúžiť živnostenský list či výpis z Obchodného registra SR. Vo všeobecnosti je vhodné pokúsiť sa zabezpečiť doklad preukazujúci výnimku, ktorá sa na vás vzťahuje, v opačnom prípade budú výnimky orgány overovať individuálne.

Sankcie

To, či prijaté opatrenia dodržiavate, budú od zajtrajšieho dňa kontrolovať policajné hliadky. Tieto sa majú zamerať jednak na motorové vozidlá pri ich prejazde diaľnicami a cestami I. a II. triedy, ako aj osoby voľne pohybujúce sa mimo svojho domova bez vozidiel. 

POZOR! Je možné, že sa počas jedného dňa podrobíte kontrole aj viackrát. Ak by ste do práce cestovali cez viacero okresov, môže byť kontrola vykonaná v každom jednom z nich. Z tohto dôvodu môžete počas nasledujúcich dní očakávať zdržania a preto do práce či na iné nevyhnutné miesto vyrazte radšej o niečo skôr.

Okrem cestnej premávky sa policajné hliadky zamerajú aj na dodržiavanie opatrení na verejných priestranstvách. Príslušníci policajného zboru si teda budú môcť náhodne od vás, alebo ktorejkoľvek ďalšej osoby vyžiadať doklad totožnosti a uvedenie dôvodu, pre ktorý sa na verejnom priestranstve nachádzate.

Dôvody, ktoré policajnej motorizovanej jednotke alebo policajnej hliadke uvediete, budú následne predmetom overenia. Ak sa v tomto procese zistí, že ste ako kontrolovaná osoba porušila obmedzenie pohybu a vo vašom prípade nešlo o výnimku, alebo ste pri preukazovaní dôvodov porušenia zákazu uviedli nepravdu, hrozí vám sankcia až do výšky 1 659 eur.

 

Autori: JUDr. Ondrej Steiniger a Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.