Korona opatrenia #3: Preddavky, započítanie daňových strát a antikorona úvery

V dnešnom vydaní série článkov na tému „lex-COVID“ sa s nami môžete „pozrieť do budúcnosti“ a pripraviť sa na opatrenia, ktoré budú prijaté až v nasledujúcich dňoch. Ak ste podnikateľ, toto je práve to, čo by nemalo ujsť vašej pozornosti. 

STOP-ka pre platenie preddavkov

Jedným z opatrení, ktoré prídu už v nasledujúcich dňoch do platnosti, bude aj odklad platenia preddavkov dane z príjmu. Táto výhoda sa však bude týkať len tých firiem, ktorým klesol príjem, obrat alebo tržby o viac ako 40%. 

Ako však zistíte, či vám tržba klesla o viac ako 40%? Výpočet, podľa ktorého si overíte, či podmienku na odklad preddavkov spĺňate, spočíva v porovnaní mesačnej tržby, obratu či príjmu s rovnakým mesiacom minulého kalendárneho roka

Ak boli teda vaše tržby v apríli 2019 vo výške 100 000 eur a v apríli 2020 bude vaša tržba predstavovať sumu 60 000 eur a menej, máte možnosť odložiť svoju povinnosť platiť preddavky za daň z príjmu. Splniť musíte už iba poslednú podmienku, ktorou je oznámiť túto skutočnosť finančnej správe a to formou čestného vyhlásenia

Čestné vyhlásenie podávate elektronicky cez portál finančnej správy a musíte ho podať každý kalendárny mesiac, za ktorý chcete, aby bola povinnosť zaplatiť preddavok odložená. Čestné vyhlásenie bude spočívať v oznámení, že za daný mesiac/štvrťrok neuhradíte preddavok za daň, pretože vaše tržby, príjem či obrat klesli o 40 alebo viac percent. 

Platobnej povinnosti sa však na koniec aj tak nikto nevyhne, iba ju oddiali. Položky, ktoré ste neuhradili v rámci preddavkov budete mať povinnosť vyrovnať v rámci daňového priznania za rok 2020, teda v marci 2021.  

Toto opatrenie sa týka všetkých obchodných spoločností ako aj SZČO, akými sú napríklad živnostníci. Nevýhodou môže byť napríklad, ak ste začali s podnikaním len nedávno. Ak ste začali podnikať napríklad v apríli 2019 a vaše tržby boli v počiatkoch v sume 5 000 eur, do konca roka sa váš biznis rozrástol a tržby v decembri predstavovali aj 20 000 eur a dnes ste opäť na tržbe v hodnote 5 000 eur, toto opatrenie vám s odkladom preddavkov nepomôže.  

Započítanie strát

Podľa platnej právnej úpravy sú slovenskí podnikatelia oprávnení odpočítať si od základu dane svoju daňovú stratu. 

Ak vo vašom účtovníctve vyšiel hospodársky výsledok, ktorým je strata, znamená to, že boli vaše výnosy nižšie ako náklady. Pri určení, či vaše náklady naozaj prevyšujú vaše výnosy je potrebné vziať do úvahy zákonné pravidlá, ktoré určujú, čo možno za náklad považovať a čo nie. Až keď odpočítate od vašich zdaniteľných príjmov vaše zdaniteľné náklady a výsledok bude predstavovať negatívne číslo (teda menej než nula), ste považovaný za podnikateľa, ktorý je v strate. 

Nie každý podnikateľ je však oprávnený vykázať daňovú stratu. Daňovú stratu nemôže vykazovať napríklad fyzická osoba, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky. S tým, či práve vy môžete vykazovať stratu a tiež či v strate skutočne ste, vám najlepšie poradí váš účtovník, ktorý vám vedie účtovníctvo a výnimky z tohto pravidla ovláda.

Pri započítaní daňovej straty platí, že si ju môžete odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Napríklad, ak bola vaša daňová strata v roku 2015 vo výške 8 000 eur, môžete si ju v rokoch 2016 až 2019 odpočítavať od zdaniteľného príjmu po 2 000 eur ročne. 

Podľa nového opatrenia si budú podnikatelia môcť započítať daňovú stratu od roku 2014. Ak ste teda v rokoch 2014 až 2019 vykazovali straty, v čase krízy máte možnosť uplatniť si tú časť straty, ktorú ste si vzhľadom na výšku príjmu nemohli uplatniť. 

Straty, ktoré ste si za tieto roky uplatniť nemohli, si teraz môžete uplatniť jednorazovo. Opatrenie nebude obchádzať ani tých podnikateľov, ktorí si podali daňové priznanie v januári či februári. Vy máte možnosť podať si dodatočné daňové priznanie, v ktorom tento inštitút využijete. 

Antikorona úvery

Podnikateľom by mal pomôcť aj projekt Ministerstva financií SR so Slovak Investment Holding (SIH). Podstatou projektu bude poskytnúť podnikateľom možnosť čerpať úvery v komerčných bankách, na ktoré bude v rámci tohto projektu poskytnutá záruka zo strany SIH, na ktorú bolo vyčlenených 38 mil. eur. Táto pomoc sa bude týkať malých a stredných slovenských podnikov ako aj živnostníkov.

Čo to pre vás znamená? Keďže sa aktuálna kríza dotkla nás všetkých, podnikatelia budú potrebovať na ďalší štart financie. Ak ste živnostníkom, malým či stredným podnikom, vo vybratých bankách si budete môcť požiadať o zvýhodnený úver, na ktorý vám poskytne záruku SIH. Úver, by vám mal byť poskytnutý najviac na obdobie 4 rokov, vrátane možnosti 12 mesačného odkladu splátok istiny aj úroku.

Na čo ho musíte využiť? Tento projekt je primárne zameraný na podporu podnikateľov pri udržaní zamestnanosti. Peniaze by ste preto mali využiť na svoje investičné a prevádzkové náklady. Ak splníte podmienku udržania zamestnanosti, môžete získať úver s nízkym, alebo dokonca so žiadnym úrokom. 

 

Autori: JUDr. Ondrej Steiniger a Magdaléna Karvaiová

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.