Referencie

Pre FinStat sme pripravili všeobecné obchodné podmienky

Steiniger vytvoril nové znenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) pre klientov spoločnosti FinStat tak, aby FinStat dodržal povinnosti stanovené zákonom a súčasne aby zákonná regulácia nenarušila biznis model spoločnosti.