Transferové oceňovanie (Transfer pricing)

V Steiniger sa stále častejšie stretávame s dopytmi týkajúcimi sa transferového oceňovania. Hlavný význam transferového oceňovania je zabezpečenie toho, aby ceny pri transakciách medzi závislými osobami spĺňali pre daňové účely náležitosti nezávislého obchodného vzťahu. Inými slovami ide o to, aby sa výnosy nepresúvali z jedného subjektu na iný bez ekonomickej podstaty takéhoto presunu.
steiniger-law-transfer-pricing

Podľa zákona ma každý subjekt obchodujúci so závislými subjektami povinnosť viesť transferovú dokumentáciu, a to nielen pri obchodovaní so zahraničnými závislými subjektami, ale aj pri obchode s tuzemskými závislými osobami.

Transferová dokumentácia má stanoviť nezávislú trhovú cenu, ktorú by mal subjekt pri konkrétnej transakcii so závislým subjektom používať.

Transferové oceňovanie je v poslednom období jednou z vyhľadávaných služieb v Steiniger. Finančné správy v jednotlivých štátoch sa čoraz aktívnejšie zaujímajú o transakcie nielen medzi zahraničnými, ale aj medzi tuzemskými závislými osobami. Podstatou je správne nastavenie transferovej ceny, ktorá má byť nastavená na úrovni cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch.

Ak teda obchodujete so spriaznenými fyzickými, alebo právnickými osobami máte pravdepodobne povinnosť viesť dokumentáciu pre takéto transakcie. V Steiniger Vám radi pomôžeme s nastavením správnej transferovej ceny ako aj s prípravou kompletnej dokumentácie pre transferové oceňovanie.

S čím pomáhame najčastejšie:

 • Analýza transakcií so závislými osobami
 • Určenie počtu transakcií, ktoré vyžadujú samostatnú dokumentáciu
 • Výber vhodnej metódy pre porovnanie ceny
  • Metóda následného predaja
  • Metóda nezávislej trhovej ceny
  • Metóda zvýšených nákladov
  • Metóda delenia zisku
  • Metóda čistého obchodného rozpätia
 • Určenie nezávislej trhovej ceny na základe analýzy trhu
 • Príprava dokumentácie a jej odovzdanie klientovi
Facebook Twitter Google+ LinkedIn