IT právo a komunikácia (ICT)

V živote podnikateľa je vysoko pravdepodobné, že popri Compliance právnych službách, sa jeho podnikania môžu týkať aj otázky IT alebo komunikačného právo. Nejde pri tom len o samotný vzťah k informačným technológiám, ale aj rôznym procesom súvisiacich s používaním internetu, webovej stránky, budovania reklamy a obchodného mena v online priestore a ochrany práv duševného vlastníctva, ktoré podnikateľovi patria.
steiniger-law-it-law-communication-ict

Ak ide o poskytovanie IT služieb, akými sú napríklad služby cloud computingu, aplikácie alebo softvérové programy dostupné online, bude pre úspešné podnikanie rozhodujúce to, aby boli vzťahy so zákazníkmi regulované prostredníctvom „podmienok poskytovania IT služieb“. tzv. SLA zmluvy. SLA (Service Level Agreement) upravuje najmä cyklické poskytovanie IT služieb založených na peer-to-peer princípe. V prípade týchto zmlúv je nevyhnutné upraviť ich používanie tak, aby mal zákazník stanovené hranice a spôsoby ich použitia a súčasne aby bol poskytovateľ týchto služieb chránený pred neoprávnenými zásahmi zo strany používateľov a samozrejme aby mal zabezpečené svoje finančné príjmy a správne vysporiadané povinnosti vyplývajúce zo spotrebiteľskej regulácie.

V prípade vytvárania webových stránok alebo softvérových produktov je dôležité najmä vhodné a správne nastavenie právnych vzťahov s tvorcami autorských diel, či už ide o interných zamestnancov alebo externých partnerov či spolupracovníkov. Následným krokom zväčša býva, najmä v prípade softvérových produktov alebo služieb, nastavenie licenčný podmienok alebo podmienok používania služieb (SaaS) v spojení s obchodnými podmienkami a to tak, aby boli jednak ochránené záujmy vlastníka licencie, ale aj presne daný rozsah používania softwaru alebo služby zo strany užívateľa. V tomto smere má advokátska kancelária Steiniger dlhoročné a rozsiahle skúsenosti a radi Vám pomôžeme s celým procesom vývoja vašich autorských diel a biznis modelov.

Nemenej podstatná je ochrana dát, s ktorými podnikateľ pracuje a to osobitne v prípade, kedy ide o firmu založenú na vytváraní a predaji prístupu k databázam údajov a spracúvaní osobných údajov. V týchto veciach poskytujeme služby v súvislosti s ochranou dát, ochranou osobných údajov a súladu s GDPR.

Steiniger disponuje aj tímom odborníkom na sieťovú bezpečnosť s jedinečnými medzinárodnými certifikátmi CISA (Certified Information System Auditor) a poskytujeme tak aj služby v oblasti regulácie komunikačných technológií, podmienky poskytovania služieb internetu, televízie, riešenie správnych konaní o pokutách uložených štátnymi orgánmi alebo získaní licencií na vysielanie.

S čím pomáhame najčastejšie:

  • SLA zmluvy - zmluvná úprava používania virtuálnych služieb
  • zmluvy o vývoji a implementácii softvéru
  • zmluvy o mlčanlivosti (NDA)
  • zmluvy s programátormi / developermi, dizajnérmi
  • nastavenie licenčných podmienok a/alebo podmienok používania služieb (SaaS)
  • implementácia e-shopov a aplikácií
  • domény - asistencia pri prevodoch
  • doménové spory (domain grabbing)
  • získanie licencií na vysielanie a retransmisiu
Facebook Twitter Google+ LinkedIn