Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod je neoddeliteľnou súčasťou portfólia mnohých našich klientov. Či už je to expanzia z miestnych trhov, akvizícia zahraničnej firmy alebo jednoducho rokovanie o ďalšej medzinárodnej obchodnej zmluve, vždy sme tu pre našich klientov. Naša expertíza pochádza nielen z našich odborných poznatkov a skúseností, ale aj z medzinárodných partnerstiev.
steiniger-law-international_trade

Lokálne trhy dnes často nestačia na uspokojenie dodávateľsko-odberateľského reťazca, a preto je prirodzené, že mnoho našich klientov sa aktívne angažuje na medzinárodnej scéne. V Steiniger dobre vieme, že pri medzinárodnom obchode často nestačia len odborné vedomosti, a že medzinárodné obchody vo veľkej miere ovplyvňujú kultúrne rozdiely. V Steiniger pri medzinárodných transakciách radi ponúkneme nielen profesionálne poradenstvo týkajúce sa právnych aspektov obchodu, ale aj odporúčania pre efektívnejšiu komunikáciu s rozdielnymi kultúrami.

Expanzia na zahraničné trhy je pre mnohých klientov sama o sebe únavnou a dlhou záležitosťou. Dostať vlastné produkty na nový trh si často vyžaduje získanie viacerých partnerov v regióne. Draftovanie a podpísanie Non-disclosure Agreement (tzv. NDA či Dohody o mlčanlivosti), viaceré kolá rokovaní, ako aj prijímanie kompromisov sú takmer vždy esenciálnymi súčasťami takéhoto procesu. V Steiniger sa vždy snažíme odbremeniť našich klientov od všetkých nepodstatných úkonov. Vždy sa detailne zaujímame o biznis našich klientov, a preto vieme pripraviť všetky podklady na mieru tak, aby si vyžadovali už len kozmetické úpravy. Navyše, počas rokovaní vždy poskytujeme podporu a usmernenia, ktoré podporujú a urýchľujú dokončenie medzinárodnej transakcie s ohľadom na kritické záujmy nášho klienta.

Akvizícia zahraničnej firmy je komplikovaný proces vyžadujúci súhru a efektívnu komunikáciu viacerých zúčastnených strán. V prvom rade je potrebné celý proces vyjednať a schváliť tak, aby sa ochránili legitímne záujmy našich klientov. Následne je potrebné vybrať vhodných lokálnych partnerov a usmerniť ich kroky. Vo finále je nutné celý proces zastrešiť jednak po právnej stránke, jednak manažérsky. Steiniger poskytuje svojim klientom nielen svoju právnu expertízu, ale aj efektívnu koordináciu celej transakcie týkajúcej sa akvizície zahraničnej firmy.

Rokovanie o medzinárodnej obchodnej zmluve síce patrí k najbežnejším formám medzinárodného obchodu s ktorými sa v našej praxi stretávame, je však dôležité nepodceniť ich a využiť Steiniger know-how, ktoré šetrí čas a peniaze. Na základe našich skúsenosti klientov radi usmerníme pri rozhodnutiach, ktoré môžu mať významný dopad na obchodné vzťahy strán. Pri významných obchodoch je vždy dobré vedieť kedy v záujme efektivity ustúpiť, a naopak, kedy je takýto ústup nebezpečný. Pokiaľ máte záujem o export produktov, je dobré mať právnu istotu a prípadné problémy riešiť s prehľadom.

S čím pomáhame najčastejšie:

  • Non-Disclosure Agreement (NDAň, tzv. Dohoda o mlčanlivosti
  • Draftovanie medzinárodných zmlúv
  • Asistencia pri expanzii na zahraničné trhy
  • Akvizícia zahraničnej firmy
  • Rokovanie a vyjednávanie o medzinárodnej obchodnej zmluve
  • Podpora pri rokovaniach so zahraničnými klientami
  • Strategické poradenstvo pre rokovaniach s rozdielnymi kultúrami
  • Manažment a zabezpečenie komplexných transakcií so zahraničnými partnermi
  • Poradenstvo pri ochrane strategických záujmov našich klientov (napr. know-how, duševné vlastníctvo, patenty a podobne)
Facebook Twitter Google+ LinkedIn