Právo nehnuteľností a developing

Bez ohľadu na to, kde sa na dnešnom konkurenčnom trhu s nehnuteľnosťami nachádzate, poradenstvo s globálnou perspektívou je nevyhnutné. Na orientáciu v  tomto rýchlo meniacom sa právnom prostredí, ktorý je veľmi často komplikovaný rôznymi otázkami, potrebujete skúseného poradcu. Či už ste investorom, veriteľom, developerom, vlastníkom pôdy, nájomcom, kupujúcim alebo predávajúcim nehnuteľností, poznáte výzvy tohto trhu - a chcete skúseného poradcu, ktorí chápe vaše potreby.
steiniger-law-real-estate-developing

Právo nehnuteľností v  súčasnom trende rozvoja a  budovania nehnuteľností je dynamicky meniace sa právne prostredie. Predvídanie budúcich trhov si vyžaduje najnovšie právne stratégie a riešenia, ktoré sa spoja s Vašou víziou budovania budúcnosti. Keď sa objavia nové príležitosti, sledujte ich spolu so  Steiniger. Naše moderné právne myslenie a  prístup Vám pomôžu zdolať kritickú cestu k úspešnej realizácie Vášho realitného projektu a  Steiniger Vás počas tejto cesty bude sprevádzať s cieľom predvídať a blokovať potenciálne nástrahy.

Developing ako slovo označuje vývoj, priebeh alebo rozvoj. V  realitnom biznise developing môžeme pokojne označiť ako proces, počas ktorého na vybranej časti zeme vyrastie nehnuteľnosť a ktorého zámerom je priniesť inovačné riešenia a  nadčasovú architektúru. Steiniger rád počas tohto procesu poskytne developerom svoje skúsenosti v  právnom zabezpečení ich developerského projektu, tak aby sa developer mohol sústrediť na riadenie projektu, nákladov a  monitorovanie kvality výstavby, nakoľko on je ten, kto musí zvládnuť celý projekt od akvizície až po finálny predaj.

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti práva nehnuteľností:

 • Poradenstvo pri plánovaní transakcií v oblasti nehnuteľností – kúpa, predaj, prenájom alebo výstavba nehnuteľností – z právneho, daňového a účtovného hľadiska
 • Realizácia právneho auditu cieľových nehnuteľností
 • Poradenstvo pri kúpe, predaji, prenájme alebo výstavbe nehnuteľnosti
 • Odporučenie zabezpečovacích prostriedkov spojených s realitnými transakciami
 • Poradenstvo pri prenájme bytových a nebytových priestorov, podnikových a priemyselných nehnuteľností
 • Vyjednávanie a tvorba nájomných a kúpnych zmlúv
 • Zastupovanie v komunikácii s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti nehnuteľností
 • Zastupovanie v súdnych sporoch ohľadom nehnuteľností a pri mimosúdnych rokovaniach
 • Pozemkové úpravy ako nástroj riešenie rozdrobenosti pozemkov
 • Susedské spory týkajúce sa sporných hraníc pozemkov alebo vecných práv k nehnuteľnostiam

S čím pomáhame najčastejšie v oblasti developingu:

 • Vysporiadanie pozemkov pre developing a  zabezpečenie vecných práv
 • Územné plánovanie a stavebné konanie
 • Zmluvné vzťahy pri developingu (investori, stavebné firmy a ich dodávatelia, realitné kancelárie, projektanti) a  príprava jednotlivých právnych dokumentov
 • Riešenie sporných otázok počas developingu
 • Poradenstvo pri realizácii následného predaja developerského projektu a príprava právnych dokumentov v rôznych štádiách developerského projektu
Facebook Twitter Google+ LinkedIn