Korporátne právo, Fúzie / Akvizície (M&A)

V Steiniger sa často venujeme rozličným témam korporátneho práva. Či už sa jedná o jednoduchšie témy spojené so založením, či zmenou v obchodnej spoločnosti, alebo zložitejšie súvisiace so zmenami samotnej obchodnej štruktúry doma či v zahraničí. V Steiniger Vám vždy radi poskytneme naše odborné právne a transakčné poradenstvo.
steiniger-law-corporate-ma

K najobvyklejším úkonom v oblasti korporátneho práva patrí práve založenie obchodnej spoločnosti. Aj keď na trhu existuje množstvo firiem, ktoré sa venujú zakladaniu firiem, našim klientom vždy odporúčame vyhľadať služby advokáta. Jedine advokát Vám totiž zaručí, že spoločenská zmluva, respektíve iné firemné dokumenty sú nielen v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ale aj v súlade s Vašimi konkrétnymi požiadavkami.

Zmeny v štruktúre spoločností patria k menej častým, ale o to zložitejším právnym problémom, ktoré v Steiniger riešime. Klienti mnohokrát nevedia, že vytvorenie novej a efektívnejšej štruktúry pre ich spoločnosti môže zlepšiť nielen administratívnu záťaž, ale aj pozitívne ovplyvniť ich daňové zaťaženie.

Pri fúziách a akvizíciach (M&A) je veľmi dôležité zvážiť hneď niekoľko aspektov. Potenciálne riziká z hľadiska právnej zodpovednosti (liabilities), daňové riziká, alebo obchodné riziká v podobe nezvládnutého manažmentu (napríklad pri otázkach duševného vlastníctva) sú pri transakciách odborníkmi v Steiniger posúdené a následne komunikované klientom tak, aby si klienti vedeli znížiť ich expozíciu v problémových oblastiach. Kvalitné due diligence je vždy základom pre bezpečnejšiu transakciu. Naši klienti najviac oceňujú proaktívny manažment celej transakcie zo strany kancelárie. Pri projektoch typu M&A je našim klientom vždy k dispozícii nielen skúsený tím odborníkov, ale aj profesionál, ktorý celý projekt manažuje a konzultuje s klientom.

S čím pomáhame najčastejšie:

 • Zakladanie obchodných spoločností, ako napr:
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
  • Akciová spoločnosť (a.s.)
  • Komanditná spoločnosť (k.s.)
  • Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)
 • Asistencia pri založení bankového účtu
 • Právna asistencia pri zabezpečení prechodného pobytu na účely podnikania
 • Získavanie oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti
 • Zastupovanie pred daňovým úradom
 • Fúzie / akvizície (M&A)
 • Due diligence pri transakciách
 • Poradenstvo pri nastavení formy podnikania ako aj celkovej podnikateľskej štruktúry
 • Monitoring a implementácia zákonných povinností
Facebook Twitter Google+ LinkedIn