Dane, Medzinárodné zdaňovanie, Daňové spory

V advokátskej kancelárii Steiniger sme veľmi radi, že môžeme pre našich klientov veľmi efektívne prepájať svet daní so svetom práva. Pridaná hodnota pre klientov Steiniger totiž spočíva najmä v expertíze našich odborníkov, ktorí dokážu posúdiť jednotlivé prípady nielen z hľadiska možných právnych, ale aj daňových implikácií.
steiniger-law-taxes-international-taxation

Daňové stanovisko pre významnejšie obchodné transakcie, nové modely fungovania či len posúdenie daňových implikácií aktuálneho stavu je v Steiniger veľmi vyhľadávaná služba. Analýza možných rizík, ale aj návrh potenciálnych riešení, klientom umožňuje optimálne nastaviť ich biznis model tak, aby čo najlepšie odrážal ich strategický, ale aj rizikový profil.

Pri medzinárodných obchodných transakciách pre klientov skúmame najmä dopady medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na konkrétny prípad. Pre klientov s medzinárodnými obchodnými štruktúrami často poskytujeme stanoviská, v ktorých optimalizujeme existujúce štruktúry nielen z daňového, ale aj z administratívneho hľadiska.

V prípade daňových sporov obhajujeme klientov pred príslušnými úradmi a zabezpečujeme celý manažment prípadu. Klienti sú tak odbremenení od sporovej záťaže a môžu sa lepšie sústrediť na svoje podnikanie.

S čím pomáhame najčastejšie:

  • Daňové due diligence
  • Transferové oceňovanie
  • Poradenstvo v oblasti medzinárodných daní
  • Analýza a nastavenie transakcií na základe príslušných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Poskytovanie odborných stanovísk k daňovým dopytom klienta
  • Zastupovanie pri daňových sporoch
  • Poradenstvo v oblasti novej legislatívy
Facebook Twitter Google+ LinkedIn