Zdaňovanie mzdy od zahraničného zamestnávateľa

V prípade slovenského zamestnávateľa, ktorý zamestnáva slovenských občanov je celkom zrejmé ako sa zdaňuje mzda a kde by malo dôjsť k úhrade sociálnych alebo zdravotných odvodov. Celkom bežnou situáciou však je, že ľudia žijúci v pohraničí pracujú v susednej krajine. Aký bude teda správny postup v prípade, ak vás zamestnáva napríklad obchodná spoločnosť so sídlom v Rakúsku?

Zamestnávateľ má po vzniku pracovného pomeru povinnosť uhrádzať svojim zamestnancom mzdu ako aj odvody. Zamestnanci majú zároveň povinnosť zdaniť svoj príjem. Pokiaľ ide o slovenskú obchodnú spoločnosť, ktorá zamestnáva slovenských občanov, nevznikne žiadny problém v súvislosti so zdaňovaním ani s tým, kde by malo dôjsť k úhrade sociálnych alebo zdravotných odvodov.

Čo ak je vašim zamestnávateľom obchodná spoločnosť so sídlom v Rakúsku?

Vyhláška č. 48/1979 Zb. ministra zahraničných vecí zo 16. februára 1979 - Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia vo svojom článku 15 upravuje práve zdaňovanie platov, miezd a iných odmien.

Ak sa zamestnanie vykonáva v Rakúsku, môžu sa plat, mzda alebo iné odmeny zdaniť v Rakúsku. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia teda jednoznačne upravuje to, kde má dôjsť k zdaneniu.

Pre určenie rozhodujúcej skutočnosti vo vzťahu k aktívnym príjmom je však dôležitá aj povaha práce daného zamestnanca podľa pracovnej zmluvy, ktorú so svojím zahraničným zamestnávateľom uzatvoril.


Kompletný článok nájdete na pravnenoviny.sk: https://bit.ly/3leRGfW