Právna ochrana databázy

Napísal:

Vytvárate a sprístupňujete v rámci svojej činnosti databázu a zaujíma vás jej ochrana? V tomto článku sa venujeme pojmovým znakom databázy a jej právnej ochrane v prípade, ak ide o tvorivú autorskú databázu alebo databázu sui genereis  (tzv. netvorivú databázu).

Strategy providing a copy trading v právnej úprave Slovenskej republiky

Napísal:

V rámci rôznych internetových platforiem (online brokerov) umožňujúcich investovanie do rôznych aktív (napr. cenných papierov) sa v ich rámci vytvorili viaceré pozície, ktoré nie sú právnym poriadkom Slovenskej republiky regulované. Konkrétne ide o činnosť strategy providera a copy tradera. Je však možné, že činnosťou strategy providera alebo uskutočňovaním copy tradingu napĺňate pojmové znaky živnosti tak, ako ich uvádza slovenský právny poriadok?

Tiché spoločenstvo

Napísal:

Je možné, aby niekto podnikal či investoval bez toho, aby jeho meno či obchodné meno bolo uvedené v obchodnom či inom verejnom registri? Aké sú výhody a riziká spojené s tichým spoločenstvom, ako tiché spoločenstvo vzniká a aké má tichý spoločník práva? 

Zverenecký fond a jeho podstata

Napísal:

Premýšľate nad tým ako zachovať rodinný majetok, ktorý ste celé roky budovali alebo nad tým ako si tento majetok ochrániť, napríklad aj pred exekúciou? V právnej úprave Českej republiky existuje inštitút, ktorý slúži presne na tieto účely. Ide o zverenecký fond bez právnej subjektivity, ktorý je súborom majetku vyčleneného na konkrétny účel a ktorý spravuje osoba správcu zvereneného fondu.

Ako získať ochranu na už zverejnený vynález

Napísal:

Vynašli ste jedinečné technické riešenie, ktoré si podľa vás zaslúži ochranu? Registrácia patentu je (okrem iného) v otázke novosti nekompromisná – čokoľvek, čo ste pred podaním prihlášky patentu zverejnili, viac nie je patentovateľné. Strohá chvála na internete preto môže zmariť vaše plány na získanie patentovej ochrany. V dnešnom článku vám priblížime, ako zachrániť takúto situáciu a svoj vynález právne chrániť. 

Neplatená alebo platená stáž?

Napísal:

Ak sa Vaša obchodná spoločnosť rozhodne prijať do svojho tímu nového člena, môže za týmto účelom využiť aj stáž. Pojem stáž nie je v slovenskom právnom poriadku definovaná. Absencia definície však nevylučuje možnosť uplatnenia tohto inštitútu v praxi. 

Nové zákony ovplyvnia výstavbu a prinesú digitalizáciu

Napísal:

27. apríla 2022 schválila Národná rada Slovenskej republiky  dva nové zákony,  Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní. Hlavným dôvodom, ktoré viedli k prijatiu dvoch nových zákonov bola zastaranosť pôvodného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov z roku 1976  (Stavebný zákon). Pôvodný Stavebný zákon nebol schopný prispôsobiť sa súčasnej situácii. Dvojica nových zákonov by mala nadobudnúť účinnosť od 01. apríla 2024. Aké konkrétne zmeny nás v súvislosti s prijatím nových zákonov čakajú sa dozviete v dnešnom článku.

Zdaňovanie mzdy od zahraničného zamestnávateľa

Napísal:

V prípade slovenského zamestnávateľa, ktorý zamestnáva slovenských občanov je celkom zrejmé ako sa zdaňuje mzda a kde by malo dôjsť k úhrade sociálnych alebo zdravotných odvodov. Celkom bežnou situáciou však je, že ľudia žijúci v pohraničí pracujú v susednej krajine. Aký bude teda správny postup v prípade, ak vás zamestnáva napríklad obchodná spoločnosť so sídlom v Rakúsku?

Najčastejšie chyby v shareholders' agreements (SHA)

Napísal:

V predchádzajúcom článku sme Vám priblížili shareholders' agreement (SHA) ako aj v praxi bežne sa vyskytujúce ustanovenia SHA. Pri uzatváraní SHA sa však môžu vyskytnúť rôzne problémy. V súčasnosti je možné prostredníctvom internetového vyhľadávača nájsť vzory rôznych zmlúv a SHA nie je výnimkou. Tieto vzory však často obsahujú chyby, nedostatky alebo iné zrejmé nesprávnosti. Tieto chyby však nemusia obsahovať iba internetové vzory, ktoré sú voľne dostupné, ale aj zmluvy pripravené právnikom.