Podnikanie na internete a e-shop

Ako začať s podnikaním, podnikanie na materskej dovolenke, aj špeciálna forma podnikania umelkýň – toto boli predchádzajúce témy, ktoré sme vám v rámci kampane Ženy podnikajte ponúkli. Viete, ako začať podnikať, aké povinnosti aj výhody sa na vás vzťahujú, avšak, čo ďalej? V dnešnom článku sa posunieme o krok vpred a predstavíme vám, ako je možné podnikať prostredníctvom internetu a konkrétne sa zameriame na e-shopy.

Hana sa venuje už dlhší čas výrobe šperkov. Na miestnej výstave sa jej výrobky zapáčili väčšiemu množstvu ľudí a preto sa rozhodla, že na svojom koníčku postaví svoje podnikanie. Za posledné mesiace hravo zvládla založenie živnosti, nákup potrebného materiálu a vyrábaniu sa venuje naplno. Záujemcovia z výstavy si vyzdvihli svoje objednávky, avšak po úvodnej vlne zákazníkov sa ich počet rapídne znížil. Aby sa o jej výrobkoch dozvedelo viac ľudí, Hana sa rozhodla ponúkať svoje výrobky aj na internete. 

Ak aj vy uvažujete nad ponukou tovarov a služieb prostredníctvom internetu tak ako Hana, nezabúdajte, že aj v tomto prípade ste povinní zlegalizovať svoju podnikateľskú činnosť. O založení živnosti alebo obchodnej spoločnosti sa môžete dočítať v našom predchádzajúcom článku

Založenie e-shopu

Hana spočiatku inzerovala svoje produkty na rôznych inzerčných portáloch. Za inzercie väčšinou platila poplatky v rôznej výške a vzhľadom na veľký počet inzerátov sa jej ponuka často strácala. Inzercia predstavovala síce rýchly spôsob ponuky jej výrobkov, za ktorý uhrádzala nízke jedno razové poplatky, no vo všeobecnosti bola takáto ponuka tovarov neefektívna a z dlhodobého hľadiska aj drahá. 

Hana preto začala premýšľať nad založením vlastného e-shopu. Musela si však zodpovedať niekoľko otázok: 

  1. Je pre mňa vhodné založiť si vlastný e-shop?
  2. Koľko som ochotná investovať?
  3. Viem, čo všetko to zahŕňa?

Je pre mňa vhodné založiť si e-shop?

Ak ste tiež uvažovali nad možnosťou vlastného e-shopu, mali by ste sa v prvom rade zamyslieť nad počtom vyrobeného tovaru. Ak vyrábate produkty alebo ponúkate služby iba v obmedzenom množstve (napríklad popri inej práci alebo materskej dovolenke), mohlo by to predstavovať dôvod na zváženie, či sa vám do e-shopu oplatí investovať. Ak napríklad popri práci ponúkate počas víkendov služby krajčírky, avšak prijímate len malé množstvo objednávok, založenie vlastnej internetovej stránky pre vás môže byť neúmerne nákladné.

Hanino podnikanie malo predstavovať jej hlavný zdroj príjmu a čo je podstatnejšie, mala vôľu aj priestor vyrábať tovary pre väčší počet záujemcov, preto bolo pre ňu vhodné vytvoriť si vlastnú internetovú stránku, na ktorej budú jej produkty prehľadne vyobrazené a dozvie sa o nej omnoho väčšie množstvo ľudí. 

Koľko som ochotná investovať?

Spočiatku Hanu oslovilo mnoho ponúk na e-shop zdarma. Keďže s podnikaním len začína, lákala ju predstava internetovej stránky bez poplatku, čo sa však neskôr ukázalo ako nesprávna alternatíva. Pri bezplatných internetových stránkach dochádza mnohokrát k problému s ich funkcionalitou, tak sa môže ľahko stať, že buď vám nebude fungovať celý e-shop, alebo si zákazníci napríklad nebudú môcť produkt objednať. Ak vám stránka nefunguje, nemáte garantovaný žiaden servis a ak nie ste práve technický typ, oprava chyby pre vás môže byť problém. 

Ak chcela Hana solídnu webstránku, bolo potrebné si za ňu zaplatiť. Vo všeobecnosti máte k dispozícii webstránky na prenájom, kde uhrádzate mesačnú čiastku, za ktorú môžete stránku využívať, čo môže na začiatkoch podnikania stačiť. Z dlhodobého hľadiska je však lepšie nájsť profesionála, ktorý vám vlastný e-shop vytvorí, poskytne servis a prispôsobí vzhľad aj funkcionality stránky vašim požiadavkám. 

Viem, čo všetko to zahŕňa?

Predaj tovarov a služieb prostredníctvom internetu má komplexnú právnu úpravu, ktorá predajcom ukladá mnoho povinností. Pri podnikaní cez internet si musíte tieto pravidlá osvojiť, alebo si objednať služby profesionála, ktorý sa v spotrebiteľskom práve, ako aj IT práve dobre vyzná. V opačnom prípade riskujete sankcie napríklad zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo Úradu na ochranu osobných údajov.

Zákonné povinnosti

Vo všeobecnosti možno uviesť, že sa na vás vzťahujú nasledovné základné povinnosti:

  • Vypracovať a umiestniť na webovej stránke všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky, 
  • Oboznámiť zákazníkov so spôsobom spracovania ich osobných údajov a aplikovať pravidlá podľa GDPR, 
  • Zosúladiť práva poskytované zákazníkom so slovenskou ale zároveň aj európskou právnou úpravou.

Aj napriek tomu, že sa na internete stretnete s veľkým množstvom vzorových všeobecných obchodných podmienok (VOP) alebo dokumentov o ochrane osobných údajov, najmä tzv. politikou ochrany súkromia, musíte rátať s tým, že by ich obsah mal reflektovať práve vašu obchodnú činnosť a reagovať na vami ponúkané tovary a služby. Ak využijete vzor stiahnutý z internetu, môže sa stať, že jednak nebude spĺňať zákonné požiadavky, alebo nebude dostačujúci pre vašu obchodnú činnosť. 

Aby ste predišli riziku pokuty, na vašej internetovej stránke by ste mali v prvom rade sprístupniť všetky potrebné informácie pre zákazníkov. 

Hana bola ako podnikateľka povinná na webovej stránke zobraziť svoje údaje a to v takej forme, v akej sú zapísané v príslušnom registri. To znamená, že aj napriek tomu, že svoje výrobky označovala pomenovaním „Šperky od Hanky“, takýto údaj nestačil. 

Spotrebiteľom, teda svojim zákazníkom, je povinná uviesť celé obchodné meno, IČO, DIČ, sídlo alebo miesto podnikania, ako aj údaj o tom, kde a pod akým číslom je registrovaná, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pre prípad reklamácie jej tovarov bola povinná uviesť adresu, na ktorej si jej zákazníci môžu reklamáciu uplatniť a v neposlednom rade uviesť aj názov a adresu dozorného orgánu, v tomto prípade Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Všeobecné obchodné podmienky

Okrem týchto informácií je povinná zverejniť svoje všeobecné obchodné podmienky, ktoré predstavujú celkový prehľad informácií, ktoré majú byť zákazníkovi známe. Jedná sa najmä o informácie o možnosti a spôsobe uplatniť reklamáciu, odstúpenia od zmluvy, najmä odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu aj s lehotou na také odstúpenie, o nákladoch pri vrátení tovaru, doprave, platobných podmienkach a akýchkoľvek ďalších poplatkoch.

POZOR! Nezabúdajte na to, že špeciálna právna úprava vám ukladá povinnosť poskytnúť zákazníkom právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

GDPR a ochrana osobných údajov

V neposlednom rade ide aj o informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov zákazníkov. V tomto by mal byť okrem vašich údajov zahrnutý aj účel a právny základ spracúvania, doba, po ktorú budete osobné údaje uchovávať, právo na vymazanie osobných údajov a iné informácie pre daný typ sprostredkovateľa. 

Ak Vás rozsah Vašich zákonných povinností vyľakal, nezúfajte! V dnešnej dobe je nespočetné množstvo e-shopov, ktorých majitelia sa s rovnakými záväzkami museli vysporiadať tiež. Ak na začiatok investujete do kvalitných služieb, ktorými sú zriadenie webu a vypracovanie potrebnej dokumentácie, budete sa môcť bez obáv pustiť do predaja. Internetový predaj vám môže veľmi rýchlo zvýšiť vaše zisky, pričom získate zákazníkov z rôznych kútov Slovenska, možno aj zahraničia. Nebojte sa poradiť a nebojte sa podnikať!